معنی و ترجمه کلمه نطاق روده دراز به انگلیسی نطاق روده دراز یعنی چه

نطاق روده دراز

windbag


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها