معنی و ترجمه کلمه نظر کلى به انگلیسی نظر کلى یعنی چه

نظر کلى

bird's eye


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها