معنی و ترجمه کلمه نظر یا عقیده خود را اظهار داشتن به انگلیسی نظر یا عقیده خود را اظهار داشتن یعنی چه

نظر یا عقیده خود را اظهار داشتن

opine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها