معنی و ترجمه کلمه نفاق افکن به انگلیسی نفاق افکن یعنی چه

نفاق افکن

disruptive
factious


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها