معنی و ترجمه کلمه نفتالین به انگلیسی نفتالین یعنی چه

نفتالین

naphthalene

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها