معنی و ترجمه کلمه نفخه به انگلیسی نفخه یعنی چه

نفخه

wafta
whiff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها