معنی و ترجمه کلمه نفر در ساعت به انگلیسی نفر در ساعت یعنی چه

نفر در ساعت

man hours

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها