معنی و ترجمه کلمه نفس نفس زد به انگلیسی نفس نفس زد یعنی چه

نفس نفس زد

blew

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها