معنی و ترجمه کلمه نفوذ ناپذیر به انگلیسی نفوذ ناپذیر یعنی چه

نفوذ ناپذیر

inscrutable


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها