معنی و ترجمه کلمه نفوذ نکردنى به انگلیسی نفوذ نکردنى یعنی چه

نفوذ نکردنى

impenetrable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها