معنی و ترجمه کلمه نقاشى با رنگ روغنى به انگلیسی نقاشى با رنگ روغنى یعنی چه

نقاشى با رنگ روغنى

oil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها