معنی و ترجمه کلمه نقال به انگلیسی نقال یعنی چه

نقال

gleeman
minstrel
rhapsodist
scop
storyteller

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها