معنی و ترجمه کلمه نقشه برجسته نما به انگلیسی نقشه برجسته نما یعنی چه

نقشه برجسته نما

relief map

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها