معنی و ترجمه کلمه نقشه بردارى از کوه ها و ارتفاعات زمین به انگلیسی نقشه بردارى از کوه ها و ارتفاعات زمین یعنی چه

نقشه بردارى از کوه ها و ارتفاعات زمین

hypsography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها