معنی و ترجمه کلمه نقش خود را به خوبى انجام ندادن به انگلیسی نقش خود را به خوبى انجام ندادن یعنی چه

نقش خود را به خوبى انجام ندادن

underplay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها