معنی و ترجمه کلمه نقش و نگار ریگى دادن به به انگلیسی نقش و نگار ریگى دادن به یعنی چه

نقش و نگار ریگى دادن به

pebble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها