معنی و ترجمه کلمه نقصان قوه ى باء به انگلیسی نقصان قوه ى باء یعنی چه

نقصان قوه ى باء

anaphrodisia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها