معنی و ترجمه کلمه نقص تغذیه به انگلیسی نقص تغذیه یعنی چه

نقص تغذیه

dystrohpy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها