معنی و ترجمه کلمه نقطه جوش 3000 درجه سانتى گراد به انگلیسی نقطه جوش 3000 درجه سانتى گراد یعنی چه

نقطه جوش 3000 درجه سانتى گراد

Promethium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها