معنی و ترجمه کلمه نقطه ذوب 1021 درجه سانتى گراد به انگلیسی نقطه ذوب 1021 درجه سانتى گراد یعنی چه

نقطه ذوب 1021 درجه سانتى گراد

Neodymium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها