معنی و ترجمه کلمه نقل مکان کننده به انگلیسی نقل مکان کننده یعنی چه

نقل مکان کننده

transmigrator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها