معنی و ترجمه کلمه نقل به انگلیسی نقل یعنی چه

نقل

confetti
drop
story
transfer
transference

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها