معنی و ترجمه کلمه نماز مغرب به انگلیسی نماز مغرب یعنی چه

نماز مغرب

vesperal
vespers

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها