معنی و ترجمه کلمه نماز مغرب به انگلیسی نماز مغرب یعنی چه

نماز مغرب

vesperal
vespers

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها