معنی و ترجمه کلمه نمایشى به انگلیسی نمایشى یعنی چه

نمایشى

demonstrability
dramatic
epideictic
exhibitive
expositive
expository
flashy
ideogramic
ideogrammic
scenic
stagy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها