معنی و ترجمه کلمه نمایش جا و زبان و عادات محلى در آثار ادبى به انگلیسی نمایش جا و زبان و عادات محلى در آثار ادبى یعنی چه

نمایش جا و زبان و عادات محلى در آثار ادبى

local colour

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها