معنی و ترجمه کلمه نماینده اولویت به انگلیسی نماینده اولویت یعنی چه

نماینده اولویت

priority indicator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها