معنی و ترجمه کلمه نماینده به انگلیسی نماینده یعنی چه

نماینده

agent
assignee
delegacy
delegate
deputation
deputy
doer
envoi
envoy
exponent
factor
indicant
indication
indicator
proxy
representation
representative
symptomatic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها