معنی و ترجمه کلمه نمدار به انگلیسی نمدار یعنی چه

نمدار

humid
linden
moist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها