معنی و ترجمه کلمه نمودار وضع هوا و میزان وزش بادها و جهت آنها به انگلیسی نمودار وضع هوا و میزان وزش بادها و جهت آنها یعنی چه

نمودار وضع هوا و میزان وزش بادها و جهت آنها

wind rose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها