معنی و ترجمه کلمه نمونه اولیه به انگلیسی نمونه اولیه یعنی چه

نمونه اولیه

archetypal
archetype
archetypical
prototype

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها