معنی و ترجمه کلمه نمونه به انگلیسی نمونه یعنی چه

نمونه

breadboard
example
exemplar
exemplum
instance
model
module
parable
paradigm
piece
precedent
progenitor
sample
specimen
strickle
typicality
typicalness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها