معنی و ترجمه کلمه نمک بحرامى به انگلیسی نمک بحرامى یعنی چه

نمک بحرامى

disloyalty
ingratitude

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها