معنی و ترجمه کلمه نمک سنج به انگلیسی نمک سنج یعنی چه

نمک سنج

salimeter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها