معنی و ترجمه کلمه نمک گیرى کردن از به انگلیسی نمک گیرى کردن از یعنی چه

نمک گیرى کردن از

desalt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها