معنی و ترجمه کلمه نم نم باران به انگلیسی نم نم باران یعنی چه

نم نم باران

drizzle

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها