معنی و ترجمه کلمه ننر به انگلیسی ننر یعنی چه

ننر

fractious
softhead

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها