معنی و ترجمه کلمه ننر به انگلیسی ننر یعنی چه

ننر

fractious
softhead


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها