معنی و ترجمه کلمه نهال تخمى به انگلیسی نهال تخمى یعنی چه

نهال تخمى

seedling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها