معنی و ترجمه کلمه نهى کردن به انگلیسی نهى کردن یعنی چه

نهى کردن

interdict
interdiction
proscribe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها