معنی و ترجمه کلمه نوار ضبط صوت و امثال آن به انگلیسی نوار ضبط صوت و امثال آن یعنی چه

نوار ضبط صوت و امثال آن

ribbon


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها