معنی و ترجمه کلمه نوار کاغذى سوراخ دار به انگلیسی نوار کاغذى سوراخ دار یعنی چه

نوار کاغذى سوراخ دار

perforated paper tape


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها