معنی و ترجمه کلمه نوازنده سیار ارگ دستى به انگلیسی نوازنده سیار ارگ دستى یعنی چه

نوازنده سیار ارگ دستى

organ grinder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها