معنی و ترجمه کلمه نوامبر به انگلیسی نوامبر یعنی چه

نوامبر

november


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها