معنی و ترجمه کلمه نورخاست به انگلیسی نورخاست یعنی چه

نورخاست

photosynthesis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها