معنی و ترجمه کلمه نورد ماشین تحریر و غیره به انگلیسی نورد ماشین تحریر و غیره یعنی چه

نورد ماشین تحریر و غیره

platen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها