معنی و ترجمه کلمه نور جنبش به انگلیسی نور جنبش یعنی چه

نور جنبش

photokinesis


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها