معنی و ترجمه کلمه نور جنبش به انگلیسی نور جنبش یعنی چه

نور جنبش

photokinesis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها