معنی و ترجمه کلمه نور سفید التهاب به انگلیسی نور سفید التهاب یعنی چه

نور سفید التهاب

white heat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها