معنی و ترجمه کلمه نور گریزى به انگلیسی نور گریزى یعنی چه

نور گریزى

photophobia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها