معنی و ترجمه کلمه نوشنده به انگلیسی نوشنده یعنی چه

نوشنده

drinker
quaffer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها