معنی و ترجمه کلمه نوعى حشره شبیه کنه به انگلیسی نوعى حشره شبیه کنه یعنی چه

نوعى حشره شبیه کنه

chigger

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها