معنی و ترجمه کلمه نوعى دامن بلند با کمر بلند به انگلیسی نوعى دامن بلند با کمر بلند یعنی چه

نوعى دامن بلند با کمر بلند

dirndl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها